Profile

Personal Profile

Name: A BoN

Contact: ryokishi(at)hotmail.com

Gender: male

Birthday: 4 Oct 1986

Location: บนเตียงรกๆที่มีทีวีขนาด21นิ้วพร้อมเครื่องเสียง PS2 PS GBA วางเรียงรายอยู่ข้างหน้า ข้างๆมีแผ่นเกมหุ้มพลาสติคกันฝุ่นวางไว้อย่างดี ที่มุมห้อง มีหิ้งที่บรรจุสารพัดแรร์ไอเทมของวงการเกมไว้(โม้เข้าไปซะนั่น)

Website: exteen.com/bonff

About me: เป็นคนเรียบๆง่าย ชีวิตยึดติดกับอะไรจืดๆชืดๆ ขอเพียงมีเกมยาวๆซักเกม ทีวีและตู้เย็น ก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ไปวันๆได้อย่างสงบสุข จุดหมายของชีวิตคือการมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องทำงาน - -